Over de vereniging

De Nederlandse Vereniging Stavanger is opgericht in 1978.

De vereniging richt zich op Nederlanders die voor kortere of langere tijd in Stavanger wonen of van plan zijn zich hier te vestigen.

Je kunt lid worden van de vereniging door je aan te melden bij het secretariaat (nvs.stavanger@gmail.com), onder vermelding van naam, adres, aantal kinderen en geboortedata van de kinderen. Het lidmaatschap eindigt door opzegging bij het secretariaat.

Contributie moet jaarlijks betaald worden en wordt bepaald door de algemene ledenvergadering.

Het stemrecht op de ledenvergadering en het recht gekozen te worden in het bestuur berust bij de leden.

Het bestuur bestaat uit tenminste 4 stemgerechtigde leden, en wordt benoemd door de ledenvergadering die 1 keer per jaar plaatsvindt.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Marko Verwegen – Voorzitter
Vanessa Larsson-Martis – Penningmeester
Esther Postuma – Secretaris
Evelien Gebuis – Algemeen bestuurslid